Az alapítványról
 
Népes külföldi rokonságukhoz hasonlóan hazánkban is igen nagy népszerűségnek örvendenek az M61-es sorozatú mozdonyok, melyeket legtöbben – gyártójuk nyomán – NOHAB néven ismernek. A gépek kimagasló megbízhatóságukkal és egyszerű kezelhetőségükkel igen nagy megbecsülést vívtak ki maguknak a vasutasok körében és az utazóközönség is megkedvelte őket barátságos megjelenésük és dallamos, lágy hangjuk miatt. Az M61-esek közel négy évtizedes pályafutásuk alatt valóságos legendává váltak a magyar vasúton és sokak szíve fájt értük, amikor 2000 karácsonya előtt végleg elbúcsúztak a menetrendi forgalomtól.

1999-ben a NOHAB-ok néhány elkötelezett barátja elhatározta, hogy egy civil szervezet, a NOHAB-GM Alapítvány keretei közt tartja életben az M61-esek legendáját. Legfőbb célunk, hogy helyreállítsuk és működőképes állapotban őrizzük meg a sorozat egyik példányát az utókor számára. Különvonatainkat non-profit alapon kívánjuk közlekedtetni, hogy a magyar vasútbarátok hazai viszonyok közt is méltányos áron, a mindennapos üzemnek megfelelő állapotában ismerhessék meg a mozdonyt. Terveink közt szerepel népszerűsítő előadások, kiállítások szervezése és ismeretterjesztő kiadványok megjelentetése is, melyeknek a laikus érdeklődők és a hozzáértők egyaránt hasznát vehetik. Tevékenységünk ugyan úttörő jellegűnek számít hazánkban, de eddigi eredményeink mellett az is bíztató, hogy Európában és világszerte számos hasonló szervezet munkáját koronázta már siker.

Alapítványunk az M61-010 pályaszámú mozdony megőrzését tűzte ki célul, mivel ezt a gépet egyik alapítónk már több mint tizenöt éve segíti jelentős anyagi áldozattal és kétkezi munkával a túlélés felé vezető úton. A tapolcai honállomás közbenjárása mellett ennek köszönhető, hogy a mozdony már kétszer megmenekült a lángvágótól, sőt, 1997-ben sor kerülhetett magánkézből finanszírozott külső és részleges belső felújítására is.

A mozdony megvásárlását illetően alapítványunk tagjai már 1998. óta kapcsolatban álltak a MÁV-val. Az évek során ugyan számos akadályt kellett leküzdenünk, ám erőfeszítéseinket végül siker koronázta: 2001 novemberében megszületett a mozdony megvásárlásáról szóló szerződés. Mivel a mozdony eladása egy versenytárgyalás keretei közt történt, így alapítványunknak az eredeti várakozásokhoz képest igen magas árat, 8 125 000 Ft-ot kell fizetnie a mozdonyért. Ez többszörösen meghaladja azt az összeget, amennyiért hozzánk hasonló nyugat-európai vasútbarát társaságok szerezték be megőrizni kívánt járműveiket.

Alapítványunk immár kifizette a vételárat és a mozdony időközben új telephelyére, a Keleti pályaudvar egykori fűtőházába került. További jelentős próbatételeknek nézünk azonban elébe; hátra van ugyanis a mozdony üzemképessé tétele, restaurálása, melyhez további támogatókat, szponzorokat keresünk. A mozdony már a felújítási munkák során ingyenesen megtekinthető, ehhez csupán a látogatás időpontjának előzetes egyeztetése szükséges. A későbbiekben lehetőséget kívánunk nyújtani arra is, hogy az érdeklődők szaktudásuknak megfelelően maguk is kivegyék részüket a helyreállítási munkákból. A helyreállítás tervezett menetéről, az eddig elvégzett műveletekről itt található bővebb információ.

Alapítványunkat 2000 januárjában kiemelten közhasznú társadalmi szervezetként jegyezte be a bíróság. Az adományozó cégek – a megfelelő feltételek mellett – az alapítvány számára juttatott adományok 150%-át írhatják le az adóalapból, magánszemélyek pedig személyi jövedelemadójuk 1%-át is felajánlhatják. Alapítványunk elsősorban a magánszemélyek, érdeklődő vasútbarátok számára egy többlépcsős tagsági rendszert dolgozott ki, melynek – különösen hazai érdeklődőkre gondolva – egy kedvezményes „diák” kategória is része. Bármilyen egyéb támogatást is szívesen fogadunk, és a segítséget igyekezzük méltó módon viszonozni. A tagsági díjat fizető magánszemélyek – az ingyenes ajándékokon túl – jelentős kedvezményeket kapnak különvonatainkon, a támogató cégek pedig megegyezés alapján lehetőséget kapnak kiadványainkban, rendezvényeinken történő bemutatkozásra.

Tevékenységünkről készséggel adunk további tájékoztatást. Előre is köszönjük az érdeklődést és támogatást!


A NOHAB-GM Alapítvány

 
Magunkról
·
Háttér
·
Tagság
·
Elérhetőség
·
Aktuális
·
Linkek
De En